Työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

Työ- ja toimintakyky kuvaa edellytyksiä selviytyä jokapäiväisen elämän merkityksellisistä ja välttämättömistä toiminnoista kuten työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja itsestä sekä toisista huolehtimisesta. Työ- ja toimintakykyyn kuuluvat niin fyysiset ja psyykkiset kuin sosiaaliset kyvyt ja valmiudet. Hyvä työ- ja toimintakyky auttaa kokemaan itsensä merkitykselliseksi osaksi yhteiskuntaa ja työyhteisöä tai muuta omaa elinympäristöä.

Työ- ja toimintakyvyn arviointiin hakeudutaan usein silloin, jos sinulla on määrittämätön sairauslomaa vaativa tila, jonka diagnosoinnissa työterveyshuolto ei joko osaa auttaa tai jota työterveyshuolto ei pysty määrittämään riittävän tarkasti. Asiantuntijan kanssa tilannetta lähdetään määrittelemään keskustellen. Kysymysten ja tarkennusten kautta rakentuu mielikuva yksilöllisestä tilanteesta ja oireista suhteessa työn vaatimuksiin.

Kiinnostuitko palveluistamme? Varaa aika tästä

Arvioinnissa huomioidaan toimenkuva ja oma kokemus

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskitytään nimenomaan potilaan työkykyyn suhteessa hänen omaan työhönsä ja osaamiseensa. Samalla kartoitetaan jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä ja arvioidaan ammatillisen kuntoutuksen tarvetta.

Arviointikeskustelun aikana kysellään lisää henkilön omasta kokemuksesta ja työnkuvasta, jolloin rakentuu mielikuva tämänhetkisestä työ- toimintakyvystä. Kyseeseen voi tulla myös lyhytaikainen, kova työstressi, joka vie unet. Tällöin arvioon voi hakeutua siksi, että on niin väsynyt, ettei voi tehdä töitä. Lyhyt sairausloma voi auttaa katkaisemaan unettomuuskierteen ja keräämään voimia, jolloin töihin on mahdollista palata ilman pitkittynyttä oireilua.

Varaa aika tästä!

Mihin työ- ja toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviota tarvitaan?

Psykiatrin suorittama työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi voidaan liittää työterveyslääkärin lausuntoon, tai se voi olla KELAn vaatima B-lausunto esimerkiksi sairauspäivärahan tai kuntoutustuen hakemista varten. Kaikki työterveyslääkärit eivät ota kantaa psykiatrisiin häiriöihin, jolloin psykiatrin arvio on tarpeen. Arvioon voidaan tulla myös lääkehoidon vuoksi.

Psykiatri tietää alan uusimman tutkimustiedon ja hallitsee erotusdiagnostiikan. Monessa eri häiriössä voi olla samoja oireita, jolloin alan asiantuntemus ja työkalut ovat olennaisia, ja mahdollistavat tarkan diagnoosin ja hyvän hoidon. Psykiatri osaa myös ohjata soveltuvan hoidon tai kuntoutuspsykoterapeutin suuntaan.

Osatyökykyisyys voi edistää masennuksen paranemista

Yksi yleisimpiä sairausloman ja sairauseläkkeen syitä on masennus. Kaikkiaan vuoden aikana masennuksesta kärsii 5 % suomalaisista. Masennusta on eri asteista ja eri tavoin ilmenevää, jolloin on olennaista arvioida masennustilan astetta ja oireilua. Psykiatrian ammattilainen ymmärtää työn kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn ja muistiin liittyviä vaatimuksia ja osaa peilata näitä masentuneen henkilön suoriutumiskykyyn.

Masennuksesta kärsivälle on usein hyväksi, että päiviin sisältyy mielekästä tekemistä, jolloin työ ja siihen liittyvät sosiaaliset tekijät tuovat mielihyvää. Samalla masennuksen oireisiin kuuluu toimintatarmon alentuminen ja se, että hetken työskenneltyään henkilön täytyy levätä. Masennuksen vuoksi keskittymiskyky voi olla huono tai keskittyminen uuvuttaa, jolloin töissä joutuu tsemppaamaan erityisesti. Jos keskittyminen on huonoa, käy moni työ mahdottomaksi.

Varaa aika tästä!

Etkö tiedä, mikä vaihtoehto olisi kohdallasi paras?
Varaa ensikäynti tai soita meille numeroon 017 – 288 2710.

Antti Lepola

Ilpo Kinnunen

Hanna Väisänen-Rouvinen

Hanna Lepola

Lääkehoidon suunnittelu ja seuranta

Lääkehoidon tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja lievittää oireita. Psykiatrilla on laaja osaaminen lääkehoidosta ja muista työkaluista, ja tilanteeseesi mahdollista löytää useita hyviä vaihtoehtoja.

Lue lisää

Hengitysryhmät

Hengityksen kanssa työskentely antaa mahdollisuuden löytää itsestä keinoja hallita ahdistusta, rauhoittaa kehoa ja tutkia omia rajoja.

Lue lisää