Neuropsykiatrinen tutkimus ja hoito

Keskittymisvaikeudet ja tarkkaavuuden häiriöt näkyvät haasteina yhä nopeatahtisemmassa työelämässä. Henkilökohtaista elämää voivat rasittaa tunne-elämän ja toiminnan impulsiivisuus ja haasteet arjessa niin toiminnan kuin sosiaalisten suhteiden tasolla. Oireet ovat tuttuja aikuiselle, joka kärsii diagnosoimattomasta ADHD:sta.

Neuropsykiatrisista häiriöistä ADHD:ta esiintyy lähes 4 %:lla aikuisista. Muihin neuropsykiatrisiin häiriöihin lukeutuvat mm. ADD ja Asperger. Neuropsykiatrinen tutkimus sopii kaikille, jotka epäilevät sairastavansa neuropsykiatrista häiriötä ja haluavat asiantuntijan arvion oireidensa syystä.

Asiantuntijan kanssa keskustelu tuo tärkeää tietoa omasta tilanteesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Aikuisen ADHD-diagnoosi edellyttää kattavaa tutkimusta ja muiden syiden poissulkemista oireiden aiheuttajana.

Kiinnostuitko palveluistamme? Varaa aika tästä

Miten ADHD ilmenee aikuisilla?

ADHD on lapsuudessa alkanut aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, joka muuttaa iän myötä muotoaan. Aikuisilla ylivilkkaus ilmenee tyypillisemmin sisäisenä levottomuutena, ja elämänkokemuksesta on jo hyötyä impulsiivisuuden aiheuttamien haasteiden kanssa. Yhteistä lapsen ja aikuisen ADHD:lle ovat tarkkavaisuuden ongelmat, jotka pysyvät.

Hoitamattomana ADHD ilmenee haasteina työelämässä, mikä voi johtaa alisuoriutumiseen ja huonoon itsetuntoon. Henkilökohtaisella tasolla ADHD tuo usein haasteita sosiaalisiin suhteisiin ja tuottaa henkilökohtaista kärsimystä. Aikuisiän ADHD ilmenee tyypillisesti seuraavina haasteina:

 • Vaikeus keskittyä olennaiseen ja jättää epäolennainen huomiotta
 • Ajatusten harhailu ja hajamielisyys
 • Vaikeus suorittaa tehtävät määrätietoisesti ja tehokkaasti
 • Epäjärjestelmällisyys töissä ja kotona
 • Ajattelemattomat teot ja päätökset
 • Vaikeus säädellä tunteita ja stressiä
 • Konfliktit
 • Taipumus kehittää riippuvuuksia
 • Vaikeus muodostaa sääntöjä, rajoja ja rutiineja vanhempana

Varaa aika tästä!

Neuropsykiatrinen tutkimus tuo selvyyden tilanteeseen

Tieto sairaudesta on monelle helpotus. Diagnoosi auttaa ymmärtämään, mistä haasteet johtuvat, ja ymmärryksen myötä tilanteeseen on mahdollista vaikuttaa. Kun omaa arkea ja työtä muokkaa tiettyjen rutiinien kautta itselle sopivaksi, saa uudenlaisia onnistumisen kokemuksia ja omat vahvuutensa paremmin käyttöön.

Neuropsykiatrisen häiriön hyvän hoidon seurauksena elämänlaatu paranee monella tapaa:

 • Ajanhallinnan ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät
 • Työskentely on johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa
 • Keskittyminen on parempaa
 • Rajoittavat ja kuormittavat käyttäytymis- ja ajatusmallit muokkautuvat
 • Tietynlainen kaaos häviää
 • Oma potentiaali saadaan paremmin käyttöön
 • Itsetunto ja minäkuva paranevat

Diagnoosin myötä avautuu mahdollisuus lääkinnälliseen kuntoutukseen ja psyko-sosiaaliseen tukeen. ADHD:n lääkehoito on tehokasta, ja siitä hyötyy 80 % sairastuneista. Diagnoosin myötä myös ammatillisen kuntoutuksen tarve ja mahdollisuudet voidaan selvittää.

Varaa aika tästä!

Mitä neuropsykiatrinen tutkimus käytännössä tarkoittaa?

Neuropsykiatrinen häiriö johtuu aivojen kemiallisesta epätasapainosta, joka vaikuttaa viestien kulkuun kehossa. Taustalla vaikuttavat vahvasti geneettiset tekijät, ja myös ympäristötekijöillä on vaikutusta sairauden syntyyn. Sairauden kanssa synnytään, ja oireita voi tunnistaa jo lapsuudesta.

Neuropsykiatrisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää neuropsykiatristen oireiden alkaminen ja kehittyminen. Olennaista on tunnistaa, millaisia oireista johtuvia arkielämän ongelmia henkilöllä on. Ammattilainen tuo varmuuden epävarmuuteen ja osaa vastata kysymyksiin, joita oireisiin aina liittyy.

Neuropsykiatrinen tutkimus kestää noin neljä tuntia, joiden aikana käydään läpi seuraavat osiot:

 1. Tieto-osuus. Tietoa tutkimuksen sisällöstä ja sairaudesta.
 2. Seulat. Kyselylomakkeet, joilla tilannetta kartoitetaan.
 3. Haastattelu. Tietyn, validoidun mallin mukainen haastattelu, joka perustuu diagnostisiin kriteereihin. Haastattelussa kerätään tietoa mm. lapsuudesta.
 4. Omaiskyselyt. Auttavat todentamaan oireiden ilmaantuvuuden lapsuudessa. Vastaajina ovat yleensä omat vanhemmat.

 

Varaa aika tästä!

Etkö tiedä, mikä vaihtoehto olisi kohdallasi paras?
Varaa ensikäynti tai soita meille numeroon 017 – 288 2710.

Antti Lepola

Ilpo Kinnunen

Lääkehoidon suunnittelu ja seuranta

Lääkehoidon tavoitteena on parantaa elämänlaatua ja lievittää oireita. Psykiatrilla on laaja osaaminen lääkehoidosta ja muista työkaluista, ja tilanteeseesi mahdollista löytää useita hyviä vaihtoehtoja.

Lue lisää

Työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi

Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa keskustellaan työkyvystäsi suhteessa työhösi ja osaamiseesi. Psykiatri täydentää työterveyshuoltoa ja auttaa löytämään parhaan hoidon yksilölliseen tilanteeseen.

Lue lisää